STARRING : Yui Narumi, Kosuke Suzuki​​​​​​​
Cinematographer : SHOICHIRO KATO
Stylist : Ayano nakai
Props :Nanami Okayama​​​​​​​
Hair : HORI​​​​​​​
Make-up : Chihiro Yamada​​​​​​​
DESIGNER : NORIMASA INOUE 
Editor : SHUNTA SUZUKI, MIYOKO hashimoto
Back to Top