STARRING : Natsuki Deguchi, Kyoya Honda
Cinematographer : SHOICHIRO KATO
Stylist : Ayano nakai
Hair&Make-up : aiko tokashiki(for natsuki), miho emori(for kyoya)
DESIGNER : NORIMASA INOUE 
Editor : SHUNTA SUZUKI, MIYOKO hashimoto
Back to Top