STARRING : MOe kamikokuryo
Cinematographer : SHOICHIRO KATO
Stylist : kotomi shibahara
Hair&Make-up : aya murakami
DESIGNER : NORIMASA INOUE 
Editor : SHUNTA SUZUKI, MIYOKO hashimoto
Back to Top