starring : Hikari mori
MOVIE director / Dop:SHOICHIRO KATO

gaffer : 
takashi suzuki, yuna okano

MAKE-UP : kie kiyohara
HAIR : yusuke morioka
STYLIst : shino suganuma

EDITOR : moe aoyagi
art director : tamami aoki
client : valentino
production : elle

Back to Top