Model:RIKAKO YAGI
Photo:TAKESHI TAKAGI
Video:SHOICHIRO KATO, MAHO KURITA
Camera chief : JANG GYUSEONG
Camera assistant : YUKI TAKEMURA
Gaffer : TAKASHI SUZUKI
Styling::MAI SAKAI
Makeup:KIE KIYOHARA
Hair:HORI
Deputy editor-in-chief:ASAKO MATSUI (ELLE)
Creative lead:AKI TOMINAGA (ELLE)
Edit:TAEKO KUMAZAWA, JURI MATSUMOTO (ELLE)
Back to Top