cinematographer:SHOICHIRO KATO
styling support : yoshihiro fukami
MAKE-UP : asami taguchi
HAIR : shingo shibata
music : nanami sato

design : kabuto tomono
art director : koichi hachiman
direction : masato shinmura
Back to Top